Innehåll

Go

Uppdaterad 2016-02-13

Go är ett spel som i likhet med schack tar en livstid att bemästra. Så varför försöka lära sig go så sent i livet? Ett svar är att jag inte kan motstå utmaningar. Viktigare är dock att jag alltid fascinerats av unika och eleganta spelmekanismer och som gammal schackspelare har jag länge förbryllats av go som i strategi och taktik är raka motsatsen till schack. I mina ögon var schack ett dynamiskt spel, där pjäserna manövrerade fram och tillbaka för att inta positioner eller utföra blixtrande kombinationer. Go däremot tedde sig betydligt mer statiskt, där varje lagd sten oåterkalleligen förblev kvar där till spelets slut (om den inte fångades innan dess vill säga).

Naturligtvis insåg jag att go var djupare än så men medan det räcker med att veta hur pjäserna går för att spela schack så är det meningslöst att spela go om man inte förstår vilken betydelse en sten har vid spelets slut. I mina första försök mot datorspelare kunde jag bara lägga ut stenar på måfå utan att någonsin förstå vilka av alla mina stenar som var bra eller dåliga. Det fanns helt enkelt inga genvägar för att verkligen förstå go och jag bestämde mig därför för att ta mig den tid som behövdes för att fördjupa mig i detta hemlighetsfulla spel.

Ett första steg var att införskaffa Janice Kims utmärkta serie om fem böcker om hur man bemästrar go. Ett andra steg var att börja skriva på den här sidan och reflektera över de lärdomar jag gör under tiden. Ett tredje steg var att ladda ner den utmärkta gratisappen Little Go för att kunna spela närhelst tid finns. Var det hela slutar återstår att se men jag ser fram emot en spännande resa!


Grunderna

Grunderna bygger på Janice Kims första bok Learn to play Go.

1. Regler

För reglerna rekommenderar jag Janice Kims redan nämnda böcker eller till exempel Wikipedia. Här är i alla fall några grundläggande begrepp:

 1. Spelpjäser (1): Go spelas av två spelare som turas om att placera svarta och vita stenar. Svart börjar alltid.
 2. Spelbräde (2): Go spelas på ett rutnät av 19x19 linjer och pjäserna placeras på skärningspunkterna.
 3. Territorium (3): Spelets mål är att omringa störst territorium. Svart har 10 punkter.
 4. Friheter (4): Stenar utan friheter (tomma intilliggande punkter) elimineras. Vits stenar har bara en frihet kvar och sägs vara i atari. Svart kan eliminera dem genom att placera stenar på de sista friheterna. Eliminerade stenar är lika mycket värda som territorium i den slutliga poängräkningen
 5. Ko (5): En sten får inte placeras så att en föregående position upprepas enligt regeln om ko. Om vit placerar en sten på den svarta stenens sista frihet och eliminerar den har vit själv bara en frihet kvar. Svart får dock inte omedelbart placera dit en ny svart sten och eliminera den vita stenen.
 6. Koppla och avskära (6): Stenar är starkare om de är kopplade och svagare om de är avskurna, detta eftersom kopplade stenar har fler friheter tillsammans. Vit vid draget kan koppla sina stenar i en säker L-form. Svart vid draget kan avskära de vita stenarna genom att själv placera en sten där.

2. Liv och död

Liv och död låter dramatiskt men kärnan i go är just att lyckas hålla de egna stenarna vid liv och döda motståndarens stenar. Positionsbedömning handlar därför mycket om att bedöma om stenar kommer att leva eller dö.

 1. Ett "öga" (1): Vits stenar har bara en frihet (ett "öga"). Vit kan inte placerar en sten där utan att döda sig själv och därmed inte hindra svart från att göra detta.
 2. Två "ögon" (2): Svart har två avgränsade friheter (två "ögon"). Om vit placerar en sten i ett av ögonen kommer svart att ha en frihet kvar i det andra ögat och eftersom den vita stenen själv inte har någon frihet kommer vit bara döda sig själv. Med två ögon kan en grupp alltså vara säker på att leva.
 3. Falska "ögon" (3): Svarts grupp ser ut att ha två ögon grupperna är inte kopplade. Vit kan placera en sten på 3 och försätta den nedre svarta gruppen i atari. Om svart försöker koppla ihop grupperna kommer han bara ha ett äkta öga kvar. Med falska ögon kan en grupp alltså inte leva.
 4. Dubbelt liv (4): Vilken grupp lever här? Om vit placerar en sten på 4 för att försöka döda svart försätter han sin egen grupp i atari och detsamma gör svart med en sten på 4. Båda grupperna lever och deras territorium räknas därför inte i den slutliga poängräkningen.

3. Fångsttekniker

Precis som schack har sina fem knep gaffel, avdragare, bindning, instängning och överlastning för att fånga pjäser så har också go sina små knep. Även om en spelare inte bör frestas så mycket av dem att han eller hon glömmer bort det övergripande målet att erövra territorier så kan de vara bra att känna till.

 1. Dubbel atari (1): Vits stenar har två friheter vardera men en av dem (1) är delad. Om svart placerar en sten där har de vita stenarna bara varsin frihet kvar så båda kan inte räddas.
 2. Knuffa mot kanten (2): Också här har vits två friheter vardera men de ligger nära kanten. Om svart placerar stenar på (2) så tvingas vit lägga stenar på sina enda friheter tills de stoppas av kanten.
 3. Stegen (3): Stegen är en längre form av att knuffa mot kanten. Genom att hela tiden placera stenar så att vit inte kan få mer än en frihet tvingas de vita stenarna sicksacka sig närmare kanten där de till slut stoppas.
 4. Nätet (4): En indirekt fångstmetod är nätet. Om svart placerar en sten på (4) kan vit inte komma ut åt något håll.
 5. Det skenbara offret ("snapback") (5): Genom att offra en sten på (5) kan svart hindra vit från att koppla sina stenar. Vit kan visserligen ta den men svart kan placera en ny och fånga tre stenar på en gång. Observera att detta inte är en ko eftersom ställningarna är olika efter varje sten.
 6. Nålen (6): Genom att hindra motståndaren från att koppla sina svaga punkter kan många stenar fångas. Vit skulle vilja placera stenar både till vänster och höger om sin nedre sten. Svart kan inte placera en sten där med en gång utan att själv fångas men väl på (6). Hur vit än gör kommer nu stenar att fångas.

4. Kopplingstekniker

Så som framgick av 1. Regler så är kopplade stenar starkare. Direkta kopplingar är dock passiva, eftersom man placerar en sten där man redan har en och inte vinner så mycket nytt territorium. Indirekta kopplingar, där man samtidigt strävar mot nytt territorium, är ofta starkare. De här har dessutom poetiska namn!

 1. Tigerns mun (1): Svart har två svaga punkter (x) men kan skydda dem båda med (1). Nu har de två svaga punkterna förvandlats till "tigerkäftar" med bara en frihet kvar. Om vit placerar en sten där kan svart omedelbart eliminera den.
 2. Hästens rörelse (2): Svart har en svag punkt (x) som kan skyddas med en tigerns mun men ännu bättre med en sten på "hästavstånd" (jämför hästens förflyttning i schack). Om vit försöker placera en sten på den svaga punkten kan svart svara med en sten på 2 och knuffa vit mot kanten.
 3. Bambukoppling (3): Genom två parallella "bambupinnar" kan svart indirekt koppla sina stenar. Om vit försöker placera en sten mellan dem på en punkt kan svart koppla dem på den andra.
 4. Krypa under (4): Svart behöver stenar på tre punkter för att koppla sina grupper men det räcker med att placera en sten på (4). Vit kan inte placera en sten på någon av de svaga punkterna utan att bli eliminerad av svart.

5. Vitala punkter

Liv och död berättade om vikten av två ögon för att en grupp ska överleva. Att identifiera en grupps vitala punkter är viktigt för att överleva (eller döda beroende på vem man frågar).

 1. 3 vitala punkter (1): Svart har en vital punkt (x). Svart vid draget kan överleva genom att placera en sten där och skapa två ögon medan vit vid draget kan döda gruppen genom att placera en sten där.
 2. 4 vitala punkter i rad (2): Svart har två vitala punkter och kan överleva oavsett vem som är vid draget. Om vit placerar en sten på den ena av punkterna kan svart överleva genom att placera en sten på den andra.
 3. 4 vitala punkter i kvadrat (3): Svart har också här två vitala punkter men båda måste besättas för att gruppen ska överleva. Även om svart är vid draget kan vit döda gruppen genom att placera en sten på en av dem.
 4. 5 vitala punkter i "jeepform" (4): Svart har här lite mer utrymme och bara en vital punkt. Svart vid draget kan överleva genom att placera en sten där medan vit kan döda gruppen genom att placera en sten där.


Hemsidan har fått 219587 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:

www.000webhost.com