Innehåll

Backgammon

2013-05-19

Som liten spelade jag ofta backgammon (eller "tavli" som det heter på grekiska) med mina morbröder och som vuxen har jag återupptäckt denna spännande kombination av tur- och skicklighetsspel. Tärningarna kan visserligen avgöra enstaka partier men i längden vinner den som bäst förmår utnyttja sannolikheten för de möjliga utfallen. Låt oss därför börja med att titta på just dessa sannolikheter. Det mesta på den här sidan är inspirerat av Millard Hoppers lättillgängliga bok Win at Backgammon. För regler och mer information rekommenderar jag Wikipedias artiklar om backgammon.

Sannolikheter

För de två tärningar som kastas i backgammon finns det 6x6=36 möjliga utfall som ger dig möjlighet att flytta en bricka mellan en och tjugofyra rutor. För att flytta en ruta räcker det om du slår åtminstone en etta medan endast två sexor ger dig möjlighet att flytta tjugofyra rutor. Tabellen nedan anger sannolikheten för de olika antalen rutor du kan flytta.

Förflyttning

Antal rutorMöjliga kombinationer
111 (av 36)
212
314
415
515
617
76
86
95
103
112
123
151 (dubbla femmor)
161 (dubbla fyror)
181 (dubbla sexor)
201 (dubbla femmor)
241 (dubbla sexor)

Av denna tabell kan du bland annat se att det blir markant färre kombinationer efter sju rutor, eftersom det krävs en kombination av båda tärningarna. Om du måste lämna "blotta" (ensam bricka) så är det alltså säkrast att göra det minst sju rutor från en motståndarpjäs och nästsäkrast att göra det så nära som möjligt. Om det finns blockerade rutor mellan din blotta och motståndarpjäsen minskar förstås sannolikheten ytterligare.

Inspel

Om någon av dina brickor slås ut måste du som bekant spela in den i din motståndares hemkvadrant igen. Ju fler av dessa rutor som är blockerade, desto svårare blir det att spela in den. Om till exempel alla utom ruta ett är blockerade så måste du slå minst en etta. Tabellen nedan anger sannolikheten för att lyckas med ett inspel om det finns blockerade rutor.

Antal blockeringarMöjliga kombinationer
135 (av 36)
232
327
420
511

Du har som synes god chans att lyckas med ett inspel så länge inte fler än tre rutor är blockerade men därefter minskar chansen snabbt!


Strategi

I backgammon brukar man tala om tre typer av strategier: Running Game, Blocking Game och Back Game. Det är ofta tärningarna som avgör vilken strategi man bör välja. Det är därför viktigt inte bara att du känner till alla tre utan också vet när respektive strategi är lämpligast.

Running Game

Running Game innebär att du försöker få dina brickor till din hemkvadrant så fort som möjligt. Välj strategin om du får många höga slag i början och undvik blottor på vägen. (Om du blir slagen och måste börja om förlorar du upp till tjugofyra rutor!) Running Game spelas enligt följande:

 1. Flytta dina bortersta brickor först
 2. Undvik att blockera eller slå ut motståndarbrickor på vägen
 3. Försök flytta så att varje drag för en bricka in i nästa kvadrat

Försvararen kan antingen själv chansa på ett Running Game om försprånget inte är för stort eller på ett Blocking eller Back Game.

Blocking Game

Blocking Game innebär att du försöker blockera så många rutor i rad som möjligt så att din motståndare får svårt att komma förbi. Om du lyckas blockera minst sex rutor (en så kallad "side prime") så har du spärrat in de två motståndarbrickorna i din hemkvadrant och kan då i lugn och ro föra hem övriga brickor. Blocking Game spelas enligt följande:

 1. Blockera några av rutorna 4-9
 2. Undvik att slå ut motståndarbrickor på vägen innan din blockering är klar (två inspärrade räcker)
 3. För fram fler brickor till olika rutor så att sannolikheten ökar för att de ska kunna blockera fler rutor
 4. När blockeringen är klar, bibehåll den genom att låta de yttersta brickorna blockera inre rutor

Försvararen kan försöka blockera hela sin hemkvadrant och hoppas på att slå ut brickor när de blockerande brickorna börjar röra sig hemåt. Om möjligt bör också de inspärrade brickorna flyttas så nära blockaden som möjligt för att hindra dessa brickor att röra sig hemåt.

Back Game

Back Game är lite av "sista chansen" när motståndaren lyckas med Running eller Blocking Game. Strategin går ut på att lämna blottor och få så många brickor som möjligt utslagna och inspelade i motståndarens hemkvadrant. Om du lyckas blockera flera rutor så blir det förhoppningsvis så trångt att din motståndare tvingas lämna blottor när denne tar hem sina brickor. Du kan sedan ta hem dina brickor samtidigt som du gång på gång slår ut motståndarbrickorna på deras väg tillbaka. Back Game spelas enligt följande:

 1. Lämna blottor för att få så många brickor utslagna som möjligt
 2. Blockera rutor i din motståndares hemkvadrant (rekommenderade rutor är i tur och ordning 1, 2, 4 och 5)
 3. Sprid ut övriga brickor över brädet så att de agerar "krypskyttar" mot de motståndarbrickor som slagits ut och är på väg tillbaka
 4. När det är dags att ta hem dina brickor i motståndarens hemkvadrant så spara en på varje ruta för att tvinga motståndaren att slå dem och blotta sig
 5. När du har hämtat ikapp underläget så övergå till Running Game och spurta hem segern

Försvararen bör helt enkelt undvika att slå motståndarbrickor (detta behövs inte om ledningen är betryggande) och själv blockera rutorna i sin hemkvadrant. Back Game är svårspelat men jag har faktiskt lyckats vinna ett sådant spel med 8-0 efter två dubbleringar (med dubbleringstärningen) och en Gammon (mina brickor borttagna innan motståndaren tagit bort en enda)!


Taktik

Följande taktiska tips hjälpte mig att höja mitt spel:

 1. Ta ut dina brickor ur motståndarens hemkvadrant så fort som möjligt (eller åtminstone till ruta fem där de kan försvåra motståndarens förflyttningar och vid behov användas i ett Back Game).
 2. Ta inga onödiga risker genom att lämna blottor
 3. Lämna inga blottor i din hemkvadrant (dessa brickor har färdats längst och är "mest värda").
 4. Försök blockera nyckelrutor (ordnat efter betydelse: din ruta fem och sju, sedan motståndarens ruta fem och därefter din ruta fyra och nio).
 5. Om du måste lämna en blotta, gör det där motståndaren tar en risk om han slår din bricka och/eller där din risk är minst (det vill säga minst sju rutor bort, utnyttja sannolikhetstabellerna ovan).
 6. Om tärningarna inte ger dig möjlighet att blockera en ruta, sprid ut dina brickor för att öka sannolikheten att blockera rutan nästa slag (förutsatt att du kan göra detta utan för stor risk).
 7. Försök skapa en sammanhängande blockering ("side prime") och sedan flytta den inåt tills hela din hemkvadrant är blockerad.
 8. Håll hela tiden koll på vem som leder (genom att räkna bort motstående brickor och sedan räkna hur många rutor övriga brickor har kvar till hemkvadranten).
 9. Undvik för många brickor på samma ruta eftersom dina brickor gör mest nytta ju fler rutor de är utspridda över (både för att blockera motståndarens brickor och för att ge dina egna brickor "säkra" rutor att flyttas till).
 10. Undvik av samma anledning brickor på dina lägsta rutor (där de varken blockerar motståndarens brickor eller hjälper dina brickor).
 11. Var uppmärksam på motståndarens blottor och slå brickor bara om det kan göras utan risk.
 12. Om du har slagit ut två motståndarbrickor och har tre eller fler rutor i din hemkvadrant blockerade, ta risken att sprida dina brickor för att blockera återstående rutor (med två brickor ute krävs dubbelslag för att både spela in dem och slå dina brickor).
 13. Om du i slutspelet måste spurta hem med dina brickor, försök flytta så att varje drag för en bricka in i nästa kvadrant (för att öka sannolikheten för att du ska få börja spela ut brickorna tidigare).
 14. Om du vid ditt utspel ligger efter och har fler än fyra brickor på höga rutor, använd då låga slag för att flytta dessa till lägre rutor. Ett högt dubbelslag låter dig spela ut fyra brickor men det är inte sannolikt att du hinner slå flera höga dubbelslag.
 15. Om du vid motståndarens utspel fortfarande har brickor i hans hemkvadrant, försök sprida ut dem även om du lämnar blottor (så att du lättare kan slå ut motståndarens brickor om denne tvingas lämna blottor).
 16. Om du vid ditt utspel har kvar motståndarbrickor i din hemkvadrant, försök hålla ett jämnt antal brickor på dina höga rutor (för att minska risken att lämna blottor).
 17. Om motståndaren vid ditt utspel har kvar utslagna brickor, spela inte ut dina brickor utan flytta dem från högre till lägre rutor (så att motståndarbrickorna tvingas ut på de högre rutorna där de inte längre kan utnyttja dina blottor).
 18. Om du vid ditt utspel inte kan spela ut några brickor, flytta då i första hand brickor till tomma rutor (för att öka sannolikheten för att få spela ut brickor nästa slag).

Spelöppningar

Till skillnad från till exempel schack kan du inte välja spelöppning utan måste anpassa din spelöppning efter tärningarna. För de första tärningsslagen finns det dock en vedertagen "bästa öppning" enligt nedanstående tabell. Spelöppningarna är hämtade från Wikipedia. Generellt sett gäller följande:

 1. Blockera nya rutor (dubbelslag eller kombinationerna 6-1, 3-1, 4-2 och 5-3)
 2. Om du inte kan blockera så splittra dina bortersta brickor på ruta 24 med ena tärningen och spela från ruta 13 till ruta 11, 10, 9 eller 8 med andra tärningen för att öka chansen att blockera rutor i nästa slag
 3. För ett riskablare spel än föregående punkt, spela båda brickorna från ruta 13 och/eller 1 bricka från ruta 6 till ruta 5 (3-2, 4-3, 2-1, 4-1, 5-1)
SlagSpelöppning
6-62 brickor från ruta 24 till ruta 18 och 2 brickor från ruta 13 till ruta 7. Du lyckas då både flytta ut dina bortersta brickor och blockera motståndarens bortersta brickor.
5-52 brickor från ruta 13 till ruta 3.
4-42 brickor från ruta 24 till ruta 20 och 2 brickor från ruta 13 till ruta 9. Du uppnår då liknande fördelar som med 6-6.
3-32 brickor från ruta 24 till ruta 21 och 2 brickor från ruta 8 till ruta 5 (eller från ruta 13 till ruta 9) med liknande fördelar som ovan.
2-22 brickor från ruta 24 till ruta 20.
1-12 brickor från ruta 8 till ruta 7 och 2 brickor från ruta 6 till ruta 5. Du är nu på god väg att etablera en "side prime".
6-51 bricka från ruta 24 till ruta 13.
6-41 bricka från ruta 24 till ruta 18 och 1 bricka från ruta 13 till ruta 9. Att fly med en bricka från ruta 24 till ruta 14 förekommer också. (Att med brickorna på ruta 8 och 6 blockera ruta 2 sätter brickorna lite ur spel men är ett accepterat alternativ.)
6-31 bricka från ruta 24 till ruta 18 och 1 bricka från ruta 13 till ruta 10. Att fly med en bricka från ruta 24 till ruta 15 förekommer också.
6-21 bricka från ruta 24 till ruta 18 och 1 bricka från ruta 13 till ruta 11. För ett riskablare spel kan du spela brickor från ruta 13 till ruta 5 eller till ruta 11 och 7 i syfte att bygga en "side prime".
6-1Brickor från ruta 13 och ruta 8 till ruta 7. Du har nu blockerat 3 rutor i rad.
5-41 bricka från ruta 24 till ruta 20 och 1 bricka från ruta 13 till ruta 8. För ett riskablare spel kan du spela den första brickan från ruta 13 till ruta 9. Att fly med en bricka från ruta 24 till ruta 15 förekommer också.
5-3Brickor från ruta 8 och 6 till ruta 3.
5-22 brickor från ruta 13 till ruta 11 respektive ruta 8. Ett säkrare alternativ är att spela den första brickan från ruta 24 till ruta 22.
5-11 bricka från ruta 24 till ruta 23 och bricka från ruta 13 till ruta 8. För ett riskablare spel kan du spela den första brickan från ruta 6 till ruta 5 i syfte att bygga en "side prime".
4-32 brickor från ruta 13 till ruta 10 respektive 9 med goda chanser för blockeringar i nästa slag. Ett säkrare alternativ är brickor från ruta 24 till ruta 21 respektive 20. Om någon av dina blottor slås har du åtminstone god chans att slås tillbaka. (Att flytta 1 bricka från ruta 13 till ruta 6 fyller rutan med onödigt många brickor.)
4-2Brickor från ruta 8 och 6 till ruta 4.
4-11 bricka från ruta 24 till ruta 23 och 1 bricka från ruta 13 till ruta 9. För ett riskablare spel kan du spela den första brickan från ruta 6 till ruta 5 i syfte att bygga en "side prime".
3-22 brickor från ruta 13 till ruta 11 respektive ruta 10 med goda chanser för blockeringar i nästa slag. Ett säkrare alternativ är att spela den andra brickan från ruta 24 till 21.
3-1Brickor från ruta 8 och 6 till ruta 5.
2-11 bricka från ruta 13 till ruta 11 och 1 bricka från ruta 24 till 23. För ett riskablare spel kan du spela den andra brickan från ruta 6 till ruta 5 i syfte att bygga en "side prime".


Dubblering

Dubbleringskuben ger en extra dimension till Backgammon. Möjligheten att höja insatsen påminner om hasardspel (med den skillnaden att korten är helt öppna) och den som behärskar detta spel kan tjäna mångdubbelt fler poäng på varje parti än sin motståndare. Kortfattat går regeln ut på att du vid din tur kan välja att dubblera. Om motståndaren avböjer så vinner du partiet, annars fortsätter det med dubbla poäng till segraren. Dubbleringskuben går i så fall över till motståndaren som i sin tur kan dubblera insatsen ytterligare och återlämna kuben till dig. (Du får inte dubblera två gånger i rad - när du väl dubblerat kan bara motståndaren dubblera.) Ett parti kan alltså bli värt 2, 4, 8, 16 o s v poäng och ännu mer om det slutar med en gammon (2 poäng) eller en backgammon (3 poäng). Att dubblera är också en "psykologisk örfil" som kan knäcka din motståndare men också slå tillbaka om spelet vänder och dubbleringskuben återvänder till dig.

När ska du då dubblera? Så fort du får ett litet övertag? Nej, då överlämnar du möjligheten att dubblera till din motståndare och därmed också initiativ. När din seger är klar? Nej, då är det kanske bättre att spela vidare på en gammon eller en backgammon hellre än att låta motståndaren dra sig ur med "bara" en poängs förlust. Ska du alltid avböja om du ligger under? Inte nödvändigtvis, i längden kan det vara bättre att lyckas vända några partier än att alltid ge bort hela poängen.

Jag har hittat tre enkla tumregler som hjälpt mig lite på traven i detta psykologiska spel.

 • Woolsey's lag: Sätt dig in i din motståndares situation. Skulle han eller hon acceptera? Om ja så är det antagligen för tidigt och om nej så är det antagligen för sent. Om du däremot är osäker så är det antagligen rätt tillfälle att dubblera!
 • PRAT (Position, Race and Threats): Bedöm ställningen efter brickornas position (blockeringar etc.), försprång (hur långt brickorna hunnit) och hot (brickor som hotas av slag). Om du har ett övertag i två av områdena ska du dubblera och om du har övertag i alla tre ska din motståndare avböja.
 • 25%-regeln: Om du tror att du har minst 25% chans att vinna ska du acceptera en dubblering. Logiken är den att du om du vinner ett av fyra partier så får du resultatet 2-6 om du accepterar och 0-4 om du avböjer. Allt bättre än 25% minskar alltså förlustgapet.

Reglerna är naturligtvis inte utan undantag. Om du till exempel är helt blockerad hjälper inte övertag inom försprång och hot.

Läs gärna mer om dubblering på till exempel bkgm.com.


Program

Som för alla spel är den största utmaningen med backgammon att hitta tid och motståndare för ett parti. (Online-spel i all ära men jag föredrar att spela antingen med någon jag känner och/eller längre serier där jag kan följa trender.) Lyckligtvis har datorerna nu blivit så pass bra att de kan erbjuda motstånd och även om jag inte kan lära känna en datorspelare så kan jag åtminstone följa min egen utveckling.

Men vilket av alla backgammonprogram som finns ska man välja och framför allt, hur kan man vara säker på att det är datorerna som är bra och inte deras tärningar? Att läsa recensioner räcker tyvärr inte då alla spelare (inklusive undertecknad) gärna skyller förluster på otur och därmed förluster mot datorspelare på fusk. Det bästa sättet är därför att provspela och, om man misstänker fusk, göra enklare statistiska analyser på hur ofta datorn får börja, slår dubbelt eller lyckas slå "precis det slag som behövs". Denna erfarenhet har lett mig till följande favoritspel:

Dator

BGBlitz Det första backgammonprogram jag testade var BGBlitz och efter det behövde jag inte testa några fler. BGBlitz är lättnavigerat och snabbspelat för den tillfällige spelaren och erbjuder en mängd import- och analysmöjligheter för den mer avancerade spelaren. BGBlitz är starkt utan att fuska, vilket bland annat bevisas av flera triumfer i datorolympiader, och är en mer än värdig motståndare. Att jag en gång lyckades vinna ett parti till 5 med 10-1 (!) hör till de sällsynta undantagen.

BGBlitz är visserligen inte gratis men licensen ger rätt till obegränsade uppdateringar och är väl värt pengarna. Det finns också ett erkänt bra gratis alternativ, GNU Backgammon, men jag har inte testat det då jag nöjt mig med BGBlitz.

iPhone

När jag införskaffade BGBlitz fanns det få program att välja på och valet var därför enkelt. För iPhone däremot finns det en mängd gratisalternativ, många av skiftande kvalitet, och det var ett digert jobb att testa dem.

Först ut var Backgammon Free från Optime Software. Det är ett trevligt nybörjarspel där man genom ett trycka på en bricka tydligt ser vilka rutor den kan flyttas till. Vidare kan man hela tiden se hur man ligger till genom mätetalet "pips", vilket mäter det totala antalet rutor varje spelares brickor behöver flyttas för att spelas ut (1 bricka på ruta 24 har 24 pips och så vidare). Slutligen finns det en undo-knapp om man skulle råka flytta fel. Tyvärr visade sig spelet var lite för lätt i längden men för nybörjaren duger det utmärkt.

Efter det så testade jag program som Tawla från Taya IT och Backgammon ++ från Fat Bird Games men de var alla för lätta. Backgammon Gold från Mobivention visade sig använda en BGBlitz-plugin men bara i betalversionen och utan den var också detta spel för lätt. Backgammon Masters har visserligen fått bra recensioner men gränssnittet var så långsamt att jag inte orkade fullfölja testet. Backgammon + från Adalat Nasibov kändes lovande till en början med starkt spel och snabbt gränssnitt. Tyvärr började jag efter ett tag misstänka att det var mer än bara sannolikhetsberäkningar som gjorde att jag förlorade. Ett enkelt bekräftade mina misstankar, Backgammon + fick börja i tre fjärdedelar av partierna! Jag spelade vidare ett tag för att försöka hitta en vinnande strategi och lärde mig bland annat att avstå från den erkända strategin att fly med de bortersta brickorna så fort som möjligt, detta eftersom en splittring av dessa brickor ofelbart ledde till att de slogs ut och blockerades. Visserligen fick jag lite träning i "back game" (det var mot Backgammon + jag vann ett back game med 8-0) men när jag insåg att jag skulle bli en sämre backgammonspelare så gav jag upp.

XG Mobile Till slut så hittade jag XG Mobile som uppfyllde alla mina önskemål: en snabb och stark dator och därtill med en hel del statistikfunktioner. Bland annat så får jag mina partier rankingbedömda och skulle jag misstro tärningarna så kan jag kontrollera statistiken efteråt. Gratisversionen ger bara tillgång till nivåerna upp till Expert men där möter jag än så länge tillräckligt med motstånd. Premiumversionen kostar i skrivande stund 75 kr och att döma av gratisversionen är den väl värd pengarna.Hemsidan har fått 219587 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:
2014-08-10

bra sida och bra tips!


2014-07-27

I like the helpful information you provide for your articles. Ill bookmark your blog and check again right here frequently. I am quite certain Ill be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next! caadacabebggwww.000webhost.com