Budapestgambit

4. Sf3

 1. d4 Sf6
 2. c4 e5
 3. dxe5 Sg4
 4. Sf3 Lc5
 5. e3 Sc6
 6. Dd5
 7. Le2

4. Lf4

 1. d4 Sf6
 2. c4 e5
 3. dxe5 Sg4
 4. Lf4 Sc6
 5. Sf3 Lb4+
 6. Lf4 Sc6
 7. Sd2
 8. Sc3

4. e4 och 4. Dd4

 1. d4 Sf6
 2. c4 e5
 3. dxe5 Sg4
 4. e4
 5. Dd4

Andra svar än 3. dxe5

 1. d4 Sf6
 2. c4 e5
 3. d5
 4. Lg5

Partiexempel

Favoritöppningar svart

Uppdaterad 2018-12-09

Budapestgambit

Budapestgambit är en spännande öppning som kan ge svart intressanta angreppsmöjligheter. Svart kan antingen angripa f2 med Sg4 och Lc5 eller skapa hot längs e-linjen med De7. Särskilt intressant är idén att med a5 öppna upp för en "rook lift" där Ta8 via 6:e raden förs över till kungsflygeln. Även om angreppet inte skulle lyckas så brukar svart kunna få tillbaka sin gambitbonde och vad som än händer så brukar det bli spännande partier. Positionellt är kanske inte Budapestgambit så sund men det får framtiden utvisa.

Övriga favoritöppningar hittar du här.


4. Sf3

 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. d4xe5
 4. Sg1-f3
 5. e2-e3
 6. Dd1-d5
 7. Sb1-c3
 8. Lf1-e2
 9. Sc3-e4
 10. Dd5-d1
 11. Lc1-d2
 12. Ld2xb4
 13. Dd1-b3
 14. Le2xf3
 15. Se4-d2
 16. Sd2xc4
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. Sf6-g4
 4. Lf8-c5
 5. Sb8-c6
 6. Dd8-e7
 7. Sg4xe5
 8. d7-d6
 9. Lc8-e6
 10. Lc5-b4+
 11. 0-0-0
 12. Sc6xb4
 13. Se5xf3+
 14. d6-d5
 15. d5xc4
 16. Td8-d3

 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. -"-
 5. -"-
 6. Lf1-e2
 7. Sf3xe5
 8. 0-0
 9. b2-b3
 10. Lc1-b2
 11. Sb1-c3
 12. Sc3-e4
 13. Se4-g3
 14. Sg3-f5
 15. Sf5-d4
 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. -"-
 5. -"-
 6. Sc6xe5
 7. Sg4xe5
 8. 0-0
 9. Tf8-e8
 10. a7-a5
 11. Ta8-a6
 12. Lc5-a7
 13. Dd8-h4
 14. Dh4-g5
 15. Ta6-g6

Svart har starkt angrepp. Partiet Adler vs Maroczy fortsatte 17. Da4 Lxc4 18. Dxa7 Sc2+ 19. Uppg.


Med löpardiagonalen c1-h6 blockerad kan svart anfalla med en så kallad "rook lift" med Ta8-a6-g6. Partiet Wu Shaobin–Nadanian fortsatte 16. g3 d5 17. cxd5 Lh3 18. Te1 Sg4 19. Sf3 Dxe3 20. Ld4 Dxf2+ 21. Lxf2 Lxf2+ 22. Kh1 Lb6 23. Db1 Sf2+ 24. Kg1 Tf6 25. b4 a4 26. Sg5 Sg4+ 27. Kh1 Lg2+ 28. Kxg2 Tf2+ 29. Kh3 Txh2+ 30. Kxg4 h5+ 31. Kf5 g6+ 32. Kf4 Le3+ 33. Kf3 Tf2 MATT.


4. Lf4

 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. d4xe5
 4. Lc1-f4
 5. Sg1-f3
 6. Sb1-d2
 7. a2-a3
 8. Sf3xe5
 9. e2-e3
 10. b2-b4
 11. Ta1-b1
 12. Lf1-e2
 13. Tb1-b3
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. Sf6-g4
 4. Sb8-c6
 5. Lf8-b4+
 6. Dd8-e7
 7. Sg4xe5
 8. Sc6xe5
 9. Lb4-c5
 10. Lc5-d4
 11. d7-d6
 12. Lc8-f5
 13. Se5-g6

 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. -"-
 5. -"-
 6. Sb1-c3
 7. b2xc3
 8. Dd1-d5
 9. Ta1-c1
 10. e5xf6
 11. Dd5-d2
 12. Sf3-d4
 13. e2-e3
 14. c3xd4
 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. -"-
 5. -"-
 6. Lb4xc3+
 7. Dd8-e7
 8. De7-a3
 9. f7-f6
 10. Sg4xf6
 11. d7-d6
 12. 0-0
 13. Sc6xd4
 14. Sf6-e4

Om 14. exd4 så 14. ... Sxf4 15. Te3 Sxg2+ och om 14. Lxd6 så 14. ... cxd6 15. exd4 Sf4 16. g3 Lc2.


Svart har starkt angrepp. Partiet Rubinstein vs Vidmar fortsatte 15. Dc2 Da5+ 16. Ke2 Txf4 17. exf4 Lf5 18. Db2 Te8 19. Kf3 Sd2+ 20. Kg3 Se4+ 21. Kh4 Te6 22. Le2 Th6+ 23. Lh5 Txh5+ 24. Kxh5 Lg6+ 25. Uppg.


4. e4

4. Dd4

 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. d4xe5
 4. e2-e4
 5. h2-h3
 6. Lc1-e3
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. Sf6-g4
 4. h7-h5
 5. Sg4xe5
 6. Lf8-b4+

 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. Dd1-d4
 5. e5xd6
 6. Dd4-d1
 7. Sg1-f3
 1. -"-
 2. -"-
 3. -"-
 4. d7-d6
 5. Sb8-c6
 6. Lf8xd6
 7. Sg4xf2

Svart har bra spel. Om vit istället spelar 5. Sf3 eller 5. f4 så 5. ... Lc5 och om 5. Le2 så 5. ... Sc6 med bra kompensation för bonden.


Vit kan inte slå eftersom 8. Kxf2 följs av 8. ... Lg3+ med damvinst.


3. d5

3. Lg5

 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. d4-d5
 4. Lc1-g5
 5. Lg5-e3
 6. f2xe3
 7. g2-g3
 8. Sg1-f3
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. Lf8-c5
 4. Sf6-e4
 5. Lc5xe3
 6. Dd8-h4+
 7. Se4xg3
 8. Dh4-h6

 1. -"-
 2. -"-
 3. Lc1-g5
 4. Dd1xd4
 5. Sg1-f3
 6. Dd4-d1
 7. Lg5xe7
 8. a2-a3
 9. e2-e3
 10. Lf1-e2
 11. Sb1-d2
 1. -"-
 2. -"-
 3. e5xd4
 4. Lf8-e7
 5. Sb8-c6
 6. Sf6-e4
 7. Dd8xe7
 8. d7-d6
 9. 0-0
 10. De7-f6
 11. Lc8-f5

Svart har klar fördel.


Svart har fördel.Partiexempel

Budapestgambit (Valeri Ivanyukin)

Division V, bord 3, rond 2, spelat den 11/11 2018

Vit: Valeri Ivanyukin, Solna III (ranking 0)
Svart: Nicholas Hjelmberg, Nacka SIK (ranking 1611)

Dragserien är 40 drag på 90 minuter + 30 minuter + 30 sekunder per drag.


 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. Lc1-g5
 4. Dd1xd4
 5. Sg1-f3
 6. Dd4-d1
 7. Lg5xe7
 8. a2-a3
 9. e2-e3
 10. Dd1-d4 (14)
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. e5xd4
 4. Lf8-e7
 5. Sb8-c6
 6. Sf6-e4
 7. Dd8xd7
 8. Sc6-e5
 9. Se5-g4
 10. Se4xf2 (23)

 1. Th1-g1
 2. Dd4-f4
 3. Sb1-c3
 4. Sc3-d5
 5. Sd5xe7
 6. h2-h3
 7. g2xh3
 8. Lf1-d3
 9. c4xd5
 10. Ld3-b1 (32)
 1. c7-c5
 2. h7-h6
 3. g7-g5
 4. g5xf4
 5. Ke8xe7
 6. Sf2xh3
 7. Sg4xe3
 8. d7-d5
 9. c5-c4
 10. Lc8xh3 (51)

Svaret 3. Lg5 resulterade i tempoförlusterna 4. Dd4 och 6. Dd1 som gav svart initiativet. När sedan 9. ... Sg4 tilläts fick svart vann svart bonden på f2.Dambytet gav svart ytterligare två bönder utan att lätta på trycket då den svarta springarutposten på e3 kvarstår. Genom 9. ... c4 tvingade svart den vita löparen att backa och blockera sitt eget torn och vit är nu både materiellt och positionellt förlorad.

 1. Sf3-e5
 2. Tg1xg8
 3. Se5-f3
 4. Lb1-e4
 5. Ta1-c1
 6. d5-d6+
 7. Le4xb7
 8. Lb7-a8
 9. La8-c6
 10. Sf3-e5+ (61)
 1. Ta8-g8
 2. Th8xg8
 3. Tg8-g2
 4. Lh3-g4
 5. f7-f5
 6. Ke7xd6
 7. Tg2xb2
 8. Tb2-b8
 9. Kd6xc6
 10. Kc6-d5 (60)

 1. Se5-d7
 2. Sd7-f6+
 3. Sf6xg4
 4. a3-a4
 5. a4-a5
 6. Ke1-d2
 7. Kd2xc1
 8. Kc1-d2
 9. a5-a6
 10. Uppg. (65)
 1. Tb8-b2
 2. Kd5-d4
 3. f5xg4
 4. Tb2-h2
 5. Th2-h1+
 6. Th1xc1
 7. f4-f3
 8. f3-f2
 9. c4-c3+ (59)

Vit har äntligen lyckats aktivera sina pjäser men matthotet mot kungen gör att de inte kommer någon vart. Svart kan nu avveckla till ett vinnande slutspel.Vit försökte sig på en pattfälla men när det inte gick gav han upp.


Budapestgambit (Ari Nogués Goméz)

Division V, bord 3, rond 1, spelat den 21/10 2018

Vit: Ari Nogués Goméz, Delectus (ranking 0)
Svart: Nicholas Hjelmberg, Nacka SIK (ranking 1611)

Dragserien är 40 drag på 90 minuter + 30 minuter + 30 sekunder per drag.


 1. d2-d4
 2. c2-c4
 3. d4-d5
 4. e2-e3
 5. g2-g3
 6. Lf1-g2
 7. Dd1-c2
 8. h2-h3
 9. e3-e4
 10. Lc1-g5 (9)
 1. Sg8-f6
 2. e7-e5
 3. Lf8-c5
 4. 0-0
 5. d7-d6
 6. Lc8-g4
 7. Dd8-c8
 8. Lg4-f5
 9. Lf5-d7
 10. Sf6-e8 (21)

 1. g3-g4
 2. Lg5-d2
 3. Sb1-c3
 4. a2-a3
 5. f2-f4
 6. f4-f5
 7. Sg1-f3
 8. Dc2-d3
 9. Lg2-f1
 10. Lf1-e2 (39)
 1. f7-f6
 2. a7-a5
 3. a5-a4
 4. g7-g6
 5. Se8-g7
 6. g6-g5
 7. h7-h5
 8. c7-c6
 9. Ld7-e8
 10. c6xd5 (70)

Svart kom fel i öppningen och har precis bjudit på en kvalitet men lyckligtvis missar vit 11. Le7 som hade låst in tornet.Svart kämpar fortfarande för att få luft i ställningen. Dragen hittills har syftat till att hitta bra rutor för de lätta pjäserna öppna linjer för tornen.


 1. Sc3xd5
 2. Ld2-e3
 3. Ta1-d1
 4. Le3xc5
 5. Ke1-f2
 6. Sf3xd4
 7. Dd3-d2
 8. Td1-c1
 9. Le2-d3
 10. Dd2-b4 (53)
 1. Sb8-c6
 2. Dc8-d8
 3. h5-h4
 4. d6xc5
 5. Sc6-d4
 6. c5xd4
 7. Dd8-d6
 8. Dd6-c5
 9. Le8-c6
 10. Dc5xb4 (76)

 1. Sd5xb4
 2. Sb4-d5
 3. c4xd5
 4. Ld3-c4
 5. Lc4-d3
 6. Kf1-e2
 7. Ke2-d2
 8. Tc1-c2
 9. Ld3xc2
 10. Kd2-c1 (59)
 1. Tf8-c8
 2. Lc6xd5
 3. Sg7-e8
 4. Se8-d6
 5. Kg8-f7
 6. Kf7-e7
 7. Ke7-d7
 8. Tc8xc2+
 9. Sd6-c4+
 10. b7-b5 (81)

Passivt vitt spel har gett svart möjlighet att ta över initiativet. 24. Lxc5 bytte bort en stark löpare mot en svag och befriade svart från den svaga bonden på d6. 26. Sxd4 förvandlade sedan den tidigare svaga bonden till en stark fribonde.Den vita vitfältslöparen hämmas av de många bönderna på vita fält medan den svarta springaren kan välja och vraka bland starka fält i den vita ställningen.

 1. Lc2-d3
 2. Kc1-b1
 3. Kb1-a2
 4. Th1-c1
 5. b2-b3
 6. Ka2xb3
 7. Kb3-b2
 8. Kb2xc1
 9. Kc1-b2
 10. Kb2-c2 (64)
 1. Ta8-c8
 2. Kd7-d6
 3. Kd6-c5
 4. Kc5-b6
 5. a4xb3+
 6. Sc4-a5+
 7. Tc8xc1
 8. Sa5-b3+
 9. Sb3-c5
 10. Kb6-a5 (93)

 1. d5-d6
 2. d6-d7
 3. Ld3-e2
 4. Le2-f3
 5. Lf3-g2
 6. Kc2-b2
 7. Kb2-a2
 8. Ka2-b2
 9. Kb2-c3
 10. Lg2-f1 (71)
 1. Ka5-b6
 2. Sc5xd7
 3. Sd7-c5
 4. Kb6-a5
 5. Ka5-a4
 6. Sc5-d3+
 7. Sd3-f2
 8. d4-d3
 9. Ka4xa3
 10. b5-b4+ (97)

Med tornen bortbytta och vits löpare reducerad till "storbonde" med uppgift att skydda bönder mot svarts springare är partiet avgjort. Svart hotar närmast att tränga in antingen med kungen på damflygeln eller springaren på kungsflygeln.Försöket att offra d-bonden med 51. d6 påskyndade bara det oundvikliga. Svarts kung trängde in i vits ställning och antingen b- eller d-bonden kommer att gå i dam.

 1. Kc3-d2
 2. Uppg. (72)
 1. b4-b3 (97)

Hemsidan har fått 210248 besök. Skriv gärna en rad innan du går. Välkommen åter!

Namn:

E-post:
2014-11-04

Hej Ki!

Naturligtvis kommer jag ihåg dig. Kul att höra av dig igen.

Jag besöker schackbrädet ibland men det är inte så mycket det som hände på brädet jag har bäst minnen av utan dem jag lärde känna kring det.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-11-04

Hej Nicholas.
Kul att du kommer ihåg mig. Jag tyckte vi hade en kul tid. Man fick många vänner. Så du spelar ännu? Jag har inte rört en pjäs sen jag slutade. Ki


2014-07-05

Hej jag hade ett conchess 73
så lanade jag bort det han
föratörde det nu vill jag köpa ett nytt igenn var vänig ta kontakt metmig <<<<<<<<<<<<<<<


2014-04-14

Hej Jan!

Tack för inlägget. Tyvärr kom jag till Nacka SK först i början på 80-talet, vilket var lite sent i min schackutveckling. Dock lärde jag där känna spelare som Samuel Hägg, Mikael Wiander, Ki Andreassen och Douglas Bjarnemark om de är bekanta.

Vänliga hälsningar
Nicholas Hjelmberg


2014-04-14

2014-04-14
Hej Nicholas!

Intressant att läsa om dina schacktankar. Speciellt intressant tycker jag det är att läsa om 70-talet, när ungdomsverksamheten var som störst i Nacka. Har du mer minnen från den tiden?

Jag är också nyfiken på vem som är din schackspelande barndomsvän? Månne är det en gemensam bekant?

Glad Påsk!
Jan


2014-02-18

Hej Fredrik!

Roligt att din son är intresserad av schack, det ska du absolut uppmuntra. Tyvärr finns inte min gamla klubb Saltsjöbadens SK kvar men Orminge SK har barnverksamhet.

Vänliga hälsningar

Nicholas Hjelmberg


2014-02-17

Hej,

Jag har en son 8 år som är mycket intresserad av schack. Vet du om det finns någon klubb i saltsjöbaden som tar imot barn?

Hälsningar Fredrikwww.000webhost.com